strona główna
  • bip

"Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej, Kościelnej, Witosa i Szkolnej.

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR poprzez rewitalizację miejscowości Bestwina i Bestwinka w zakresie rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury komunikacji pieszej.

Przedmiotowy projekt zakłada podjęcie działań służących wyeliminowaniu problemów związanych z infrastrukturą komunikacji pieszej na terenie miejscowości Bestwina i Bestwinka. W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4467 ul. Kościelna w Bestwinie o długości 224 mb łączącego dwa istniejące ciągi piesze prowadzące do zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wraz z przebudową sieci teletechnicznej. 
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4403 ul. Witosa na granicy miejscowości Bestwina i Bestwinka o długości 396 mb prowadzącego w kierunku centrum miejscowości Bestwina, wraz z kanalizacją deszczową.
- wykonanie nowego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie o długości łącznej 233 mb (w tym 45 mb chodnika lewostronnego i 188 mb chodnika prawostronnego) prowadzącego w kierunku centrum miejscowości od granicy z gminą Wilamowice, wraz z kanalizacją deszczową i przebudową sieci teletechnicznej. 
- remont chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4468 ul. Szkolna w Bestwinie od skrzyżowania z ulicą Krakowską o długości 260,8 mb prowadzącego do publicznych placówek oświatowych, zakładu opieki zdrowotnej, biblioteki i kompleksu sportowego Orlik.

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2014 roku.

Wartość projektu: 757 987,95 PLN
Wartość dofinansowania: 477 586,78 PLN