strona główna
  • bip

Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: Przeszłość dla teraźniejszości. Poszukiwanie własnej tożsamości poprzez rekonstrukcję i popularyzację ludowego stroju laskiego

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Cel: zachowanie lokalnego dziedzictwa Ziemi Bielskiej poprzez wierną i wielowymiarową rekonstrukcję stroju laskiego

Wartość operacji: 73 188,00 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej: 39 916,00 zł