strona główna
  • bip

"Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: "Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie"

Opis:

Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych byłej żwirowni w Kaniowie i przystosowanie ich do potrzeb tworzonego Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych, którego zadaniem ma być umożliwienie rozwoju ogólnie rozumianej turystyki i rekreacji na terenie Gminy oraz dostosowanie akwenu wodnego na tym terenie do wymagań organizacyjnych dla krajowych i międzynarodowych zawodów w kajakarstwie. Rozwój dyscypliny kajak-polo w Gminie ma na celu między innymi zapewnienie młodzieży z terenu Gminy możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, rozwój ich umiejętności i zainteresowań, a przy tym promowanie dyscyplin kajakarskich i samej Gminy w kraju i na świecie. Obszar podlegający rewitalizacji obejmuje ok. 17,61 ha powierzchni, w tym dwa akweny o powierzchni ok. 15,61 ha.

Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2010 do czerwca 2012.

Wartość projektu: 3 427 981,60 PLN
Wartość dofinansowania: 2 815 864,53 PLN