strona główna
  • bip

"Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze wiejskim Gminy Bestwina przez zwiększenie komfortu korzystania z infrastruktury drogowej, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej i poprawę bezpieczeństwa użytkownieków drogi przez przebudowę odcinka drogi powiatowej wraz z budowę chodnika dla pieszych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej 4471S Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach

Opis projektu:

W ramach projektu przebudowany zostanie 1,255 km odcinek drogi powiatowej ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach, od skrzyżowania z ulicą Krakowską w Bestwinie, wraz z wykonaniem chodnika na całej długości, co pozwoli na zapewnienie separację ruchu pieszego i samochodowego na całej długości drogi aż do centrum Janowic. W projekcie planowane jest także wykonanie nowego odwodnienia z drogi (kanalizacja deszczowa). Projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj przewiduje prowadzenie prac projektowych do maja 2017 r., a realizację robót drogowych od czerwca do listopada 2017 r. Zakończenie realizacji całego projektu jest planowane do grudnia 2017 r.

 

Projekt był realizowany do grudnia 2017 roku.

Wartość projektu: 1 599 207,89 PLN
Wartość dofinansowania: 1 017 192,00 PLN