strona główna
  • bip

"Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina"

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę lecznictwa otwartego w Gminie Bestwina. Ze względu na stan techniczny i funkcjonalny obiektu, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej konieczne jest przeprowadzenie jego gruntownego remontu, z dostosowaniem funkcjonalności pomieszczeń do świadczenia usług medycznych o odpowiednim standardzie oraz wprowadzenie do oferty Zakładu nowych usług. W ramach projektu udostępnione zostaną nowe usługi medyczne wykorzystujące zakupiony nowoczesny sprzęt. Projekt wpłynie pozytywnie na stan zdrowia ludności z terenu Gminy Bestwina, jak i gmin ościennych, których mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z profesjonalnych świadczeń medycznych, które są niedostępne na ich terenie. 
W ramach projektu wyremontowana zostanie także część usługowo-mieszkalna budynku.

Projekt był realizowany w okresie od marca 2009 do kwietnia 2010 roku.

Wartość projektu: 2 952 485 PLN
Wartość dofinansowania: 1 689 610 PLN

 

 

 

W kwietniu 2010 rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona, a 15 czerwca 2010 dokonano poświęcenia i uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu.