strona główna
  • bip

"Ożywienie społeczno-kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie"

                                
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Tytuł projektu: "Ożywienie społeczno-kulturalne w Gminie Bestwina w wyniku remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie"

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Kaniów i wzmocnienie ich integracji poprzez udostępnienie organizacjom społecznym, placówkom edukacyjnym i indywidualnym odbiorcom obiektu umożliwiającego organizację spotkań, imprez, balów i innych przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczności wiejskiej.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie kompleksowy remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.

Projekt był realizowany w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010 r.

W dniu 22 lutego 2011 r. obiekt został uroczyście otwarty i przekazany do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie.

Wartość projektu: 1 055 759,28 PLN
Wartość dofinansowania: 450 678,00 PLN