strona główna
  • bip

"Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 
Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zależnego od rybactwa przez odtworzenie kanału ulgi "Bartki" w Bestwinie

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSROR poprzez zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w wyniku odtworzenia kanału ulgi "Bartki".

Rzeczowy zakres zadania obejmuje wykonanie prac porządkowych i odtworzeniowych przy kanale ulgi "Bartki" o długości 580 mb w rejonie Bestwina Podkępie, w tym:

- wykaszanie i oczyszczanie terenu z porostów, zatorów z drzew i krzewów, usuwanie zwisających gałęzi
- pogłębienie rowu przez usunięcie namułu do głębokości 1,5m o szerokości 0,4-0,7m na długości 496 mb z utwardzeniem dna
- wykonanie przepustów z rur żelbetowych 800 mm na długości 17 mb
- montaż dwóch zastawek monolitycznych i trzech zasuw pojedynczych
- umacnianie skarp kiszką faszynową

Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

Wartość projektu: 78 350,80 PLN
Wartość dofinansowania: 54 144,86 PLN