strona główna
  • bip

Modernizacja placu zabaw w Bestwinie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: Modernizacja placu zabaw w Bestwinie

Beneficjent: Gmina Bestwina

Cel: Poprawa dostępności i jakości infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez modernizację placu zabaw w Bestwinie.

Opis zadania: Przedmiotem projektu jest wymiana piaskowej nawierzchni placu zabaw przy terenach rekreacyjnych w Bestwinie, na nową bezurazową nawierzchnię poliuretanową.

Wartość operacji:  110 245,72 zł

Dofinansowanie ze środków EFMR: 83 550,00 zł

Termin realizacji: kwiecień - wrzesień 2022