strona główna
  • bip

Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązana w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia.

Grantodawca: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt skierowany do Szkół Podstawowych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Celem głównym zadania jest wdrożenie rozwiązań określonych w Modelu Dostępnej Szkoły na poziomie podstawowym, tj. działań w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym odpowiadających na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2021 do czerwca 2023 roku.

Całkowita wartość grantu: 1 415 363,00 PLN