strona główna
  • bip

"Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR"

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Rybacką "Bielska Kraina" jako przyczyniający się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 2010-2015.

Tytuł projektu: Doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie sposobem na rozwój usług turystycznych na obszarze LSROR

Opis projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest poprawa warunków życia na obszarze objętym LSROR poprzez doposażenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie w infrastrukturę i wyposażenie poprawiające jakość i zakres usług turystycznych i rekreacyjnych oferowanych na obiekcie.

Rzeczowy zakres zadania obejmuje:
- zakup i montaż systemu pomostów o powierzchni ok. 24 m2 (9,76 x 2,44 m) i posłuży do cumowania rowerków wodnych, kajaków i innego sprzętu wodnego wykorzystywanego przez użytkowników obiektu,
- zakup i dostawa rowerków wodnych (4 sztuki) typ rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) z kompozytu poliestrowo-szklanego,
- zakup lin pływających wydzielających kąpielisko (8 x 25m), 
- zakup i montaż systemu multimedialnego nagłośnienia obiektu,
- zakup systemu komunikacji radiowej dla obsługi obiektu,
- zakup i dostawa kontenera ambulatorium 6m x 2,5m,
- zakup przebieralni plażowych (2 sztuki),
- zakup sprzętu dla obsługi technicznej obiektu (kosa spalinowa, mini traktor, myjka ciśnieniowa)

Projekt będzie realizowany w okresie od lutego do września 2014 roku.

Wartość projektu: 105 010,74 PLN
Wartość dofinansowania: 73 403,00 PLN