strona główna
  • bip

Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Grantodawca: Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Celem głównym zadania jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przez ich cyfryzację, zakup niezbędnego sprzętu, szkolenia dla pracowników i wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2022 do września 2023 roku.

Całkowita wartość grantu: 100 000,00 PLN