strona główna
  • bip

Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach

Cel: Poprawa dostępności infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LSR przez budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Janowice.

Wartość operacji: 250 059,00 zł

Dofinansowane ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej w ramach EFMR: 201 000,00 zł

Projekt był realizowany w okresie od kwietnia do września 2021 r.