strona główna
  • bip

"Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy stadionie sportowym w Bestwinie"


Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy stadionie sportowym w Bestwinie

Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy "Bestwina"

Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego obszaru poprzez poprawę komfortu i warunków korzystania ze stadionu sportowego w Bestwinie przez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w jego obrębie.

Wartość operacji:  21 309,68 zł

Dofinansowanie ze środków EFMR: 17 774,00 zł

Termin realizacji: czerwiec 2019