strona główna
  • bip

"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ulica Janowicka w Janowicach"

                            

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Bielska" jako przyczyniający się do realizacji wizji określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015.

Tytuł projektu: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ulica Janowicka w Janowicach

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Janowice w Gminie Bestwina poprzez zapewnienia możliwości bezpiecznego dojścia do centrum miejscowości i ułatwinie dostępu do oferowanych usług publicznych, placówek oświatowych, obiektów kulturalno-rozrywkowych i sakralnych. Jednocześnie znacząco wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na terenie miejscowości, w tym dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola.

Projekt realizowany w okresie od marca 2012 do grudnia 2013 roku.

Wartość projektu: 701 862,19 PLN

Wartość dofinansowania: 178 504,00 PLN