strona główna
  • bip

"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie"

                            

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt wybrany do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Bielska" jako przyczyniający się do realizacji wizji określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015.

Tytuł projektu: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4444 ul. Krakowska w Bestwinie"

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacji pieszej dla mieszkańców miejscowości Bestwina, oraz graniczącej z nią gminy Wilamowice (miejscowości Stara Wieś i Dankowice) dla zapewnienia możliwości łatwego i bezpiecznego dojścia do centrum miejscowości. Projekt ma bezpośrednie oddziaływanie na poprawę warunków życia mieszkańców umożliwiając im łatwiejszy dostęp i korzystanie z oferowanych usług publicznych.

Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2010 do maja 2011 roku.

Wartość projektu: 1 290 458,00 PLN
Wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN