strona główna
  • bip

Bestwina - edukacja w przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Bestwina - edukacja w przyszłość

Projekt skierowany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie oraz 32 uczniów i 43 uczennic Szkoły Podstawowej.

Celem głównym projektu wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 75 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bestwinie w okresie od 01.09.2020 do 30.06.2022r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z
przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2020 do czerwca 2022 roku.