strona główna
  • bip

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina - 2010r."

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bestwina, dnia 31.12.2010r.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

"AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W GMINIE BESTWINA"

    Na dzień 31.12.2010 roku zakończono reazlizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1  "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

 

 

Bestwina, dnia 30.11.2010r.

W miesiącu listopad 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie realizował trwające dla uczestników szkolenia zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"


  W dnich od 2 do 17 listopada 2010 roku ostatnia uczestniczka odbyła szkolenie w zakresie "Wizaż, stylizacja i kosmetyka". Uczestnicy projektu nadal mają możliwość korzystania ze wsparcia w formie zasiłków w tutejszym Ośrodku.

 

 

Bestwina, dnia 29.10.2010r.

Trwa realizowany od 1 marca 2010 roku projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w wyżej wymienionym projekcie. Uczestnicy projektu korzystają z możliwości wspracia zarówno finansowego jak i możliwości uczestnictwa w szkoleniach zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Większość uczestników ukończyła szkolenia zawodowe. W dniu 25.10.2010 roku rozpoczęło się szkolenie dla jednej uczestniczki pt. "Manicure, pedicure - stylizacja paznokci", które zakończyło się 28.10.2010 r. W listopadzie zaplanowano ostatni kurs w zakresie "Wizaż, stylizacja i kosmetyka".
Zgodnie z założeniem projektu zakupiono telefax na potrzeby biura projektu.

 

 

Bestwina, dnia 30.09.2010r.

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
 W dniu 29.09.2010 r. zakończył się kurs "Operator koparko - ładowarki", w którym uczestniczyły trzy osoby. Równocześnie rozpoczęły się dwa szkolenia tj. "Zagęszarki  i ubijaki wibracyjne" - dla 3 uczestników, oraz szkolenie "Piły mechaniczne do ścinki drzew" - dla 1 uczestnika, które realizowane były w okresie od 17 do 29.09.2010 r.  
Osoby uczestniczące w projekcie systematycznie otrzymują wsparcie finansowe, rzeczowe  z tutejszego Ośrodka.

Bestwina, dnia 31.08.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

 Po przeprowadzonym treningu komunikacji umiejętności przechodzimy do następnego etapu reazlizacji projektu, którym są szkolenia zawodowe. 
W okresie od 9 do 27 sierpnia 2010 roku odbył się kurs "Florysty z obsługą kasy fiskalnej" dla 7 osób. Uczestniczki biorące udział w szkoleniu nabyły doświadczenia m. in. w wykonywaniu różnego typu wiązanek okolicznościowych, oraz wykorzystania bukieciarstwa w dekoracji wnętrz i stołów, co niejednokrotnie zostanie wykorzystane w życiu społecznym, a także w życiu zawodowym. Obecnie trwa kurs "Operator koparko - ładowarki" dla 3 osób, który rozpoczął się 27 sierpnia br. a zakończy się 29 września br. Osoby biorące udział w projekcie systemowym objęte są wsparciem finasowym. 

 

 

Bestwina, dnia 30.07.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami w kontraktach socjalnych od 5 lipca do 3 sierpnia 2010 r. odbyły się następujące formy wsparcia: 
- trening rozwoju osobistego dla grupy (8osób)
- indywidualne wsparcie terapeutyczne (12osób)
- dodatkowe wspracie terapeutyczne (8 osób)
W dniach od 8 lipca do 23 lipca 2010 r. przerpowadzono: trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera dla 12 osób, indywidualne doradztwo zawodowe dla 12 osób.
Ostatnią formą wspracia w okresie od 14 do 16. 07.2010 roku był trening komunikacji i umijętności społecznych dla 12 osób. Dla uczestników szkolenia zapewniono posiłki w formie cateringu. Kolejne szkolenia będą organizowane zgodnie z indywidualną ścieżką uczestnika.

 

 

Bestwina, dnia 30.06.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Bestwina, dnia 31.05.2010r.

Trwa realizowany od 1.03.2010 r.  projekt pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 

 Kolejnym etapem realizacji projektu ma być zorganizowanie szkoleń podnodszących kwalifikacje zwodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu. Osoby uczestniczące w projekcie poza możliwością uczestnictwa w bezpłatnych konsultacjach i szkoleniach mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz bezpłatnego wyżywienia w trakcie szkoleń.

Bestwina, dnia 30.04.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie kontynuuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 Pierwszym etapem realizacji projektu w miesiącu marcu i kwietniu br. były działania zmierzające do rekrutacji potencjalnych beneficjentów projektu. Zakwalifikowano 12 osób, natomiast 5 osób umieszczono na liście rezerwowej. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów socjalnych i dokonanie uzgodnień z uczestnikami projektu. Na bieżąco informowano o planowanych termianch szkoleń oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przebiegał zgodnie z założeniami i harmonogramem.

 

 

Bestwina, dnia 08.02.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Bestwina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 

      Dlatego też już teraz pragniemy zachęcić Państwa do udziału w w/w projekcie oraz do zapoznania się z planami przewidzianymi na 2010 rok.Projekt skierowany jest do kobiet 
i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej ( 18 - 60/65 lat ) bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, o nieaktualnych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek pracy, zamieszkujących na terenie Gminy Bestwina.
W ramach projektu oferujemy :

  • doradztwo zawodowe

  • doradztwo psychologiczne

  • sfinansowanie szkoleń  i kursów podnoszących i uaktualniających kwalifikacje zawodowe

  • sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin


Dodatkowo w ramach projektu refundowane będą koszty dojazdu na zajęcia.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4 
43-512 Bestwina, w godzinach od 7.30 - 15.30 
Tel. 32/ 215-46-37