Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

      ADRES    

ul. Młyńska KANIÓW, - obok siedziby KOMBEST

     GODZINY OTWARCIA    

 • od 2 listopada do 30 kwietnia

środa w godzinach od 10:00 do 16:00
sobota w godzinach od 10:00 do 14:00

 • od 2 maja do 31 października

środa, piątek, sobota w godzinach 10:00 do 18:00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

       CO DOSTARCZAĆ     

ODBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE WYSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW:

 • chemikalia,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (z wyłączeniem opon z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i przemysłowych, ciągników),
 • odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie np.: liście, trawa, kora drzew, trociny, gałęzie z przycinania drzew i krzewów wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nie przekraczającej 20 cm, przy czym nie mogą zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości, nie wymagających pozwolenia/zezwolenia na budowę,
 • gruz ceglany i betonowy,  pochodzący z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości, nie wymagających pozwolenia/zezwolenia na budowę,
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji „Bio”,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • popiół,
 • przeterminowane leki.