Opłaty

STAWKI OPŁAT    

1. DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

  • Selektywna zbiórka : 12 zł/ Mieszkańca / miesiąc
  • Nieselektywna zbiórka: 24 zł / Mieszkańca / miesiąc

2. ZA JEDNOKROTNY ODBIÓR POJEMNIKA O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI OD WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

I.) jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 0,04 m3 (40 litrów) - 4,00 zł
b) 0,06 m3 (60 litrów) - 8,00 zł
c) 0,08 m3 (80 litrów) - 10,00 zł
d) 0,11 m3 (110 litrów) - 12,00 zł
e) 0,12 m3 (120 litrów) - 13,00 zł
f) 0,24 m3 (240 litrów) - 26,00 zł
g) 1,1 m3 (1100 litrów) - 120,00 zł
h) KP-1,5 m3 (1500 litrów) - 150,00 zł
i) KP-5,0 m3 (5000 litrów) - 500,00 zł
j) KP-7,0 m3 (7000 litrów) - 700,00 zł
k) KP-10,0 m3 (10000 litrów) - 1000,00 zł
l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) - 1000,00 zł + 70 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)

II.) wyższą, jeśli odpady nie są zbierane i odbieranie w sposób selektywny:

a) 0,04 m3 (40 litrów) - 8,00 zł
b) 0,06 m3 (60 litrów) - 14,00 zł
c) 0,08 m3 (80 litrów) - 20,00 zł
d) 0,11 m3 (110 litrów) - 22,00 zł
e) 0,12 m3 (120 litrów) - 25,00 zł
f) 0,24 m3 (240 litrów) - 50,00 zł
g) 1,1 m3 (1100 litrów) - 200,00 zł
h) KP-1,5 m3 (1500 litrów) - 250,00 zł
i) KP- 5,0 m3 (5000 litrów) - 800,00 zł
j) KP-7,0 m3 (7000 litrów) - 1000,00 zł
k) KP-10,0 m3 (10000 litrów) - 1100,00 zł
l) KP powyżej 10,0 m3 (10000 litrów) - 1600,00 zł + 120 zł za każdy następny m3 (1000 litrów)

     TERMINY PŁATNOŚCI    

Opłatę uiszczać należy obowiązkowo do końca miesiąca za bieżący miesiąc.

     FORMY PŁATNOŚCI    

1. przelewem na indywidualne konto właściciela nieruchomości

2. w kasie Urzędu

poniedziałek w godz.     7:30 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.30 - 14.00

przerwa w godz.    10:30 - 11:00