strona główna
  • bip

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów.

Instalacja Komunalna
KOMART Sp. z o.o. Knurów
ul. Szybowa 44
44-194 Knurów
tel. 32 235 11 83 wew. 1,2
email: dhgo@komart.pl, dgo2@komart.pl
tel. 32 335 50 60
email: składowisko@komart.pl

PPHU Ekoplast - Produkt S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys
ul. Frysztacka 145
43-400 Cieszyn
Tel. 33 858 00 75