strona główna
  • bip

Podmiot odbierający i miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Podmiot odbierający odpady komunalne

Operatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Cieszyńska 291
43-384 Jaworze
tel. 506 365 473 lub 33/816 84 82
https://www.operatus.pl

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Ul. Krakowska 315 d
43-300 Bielsko – Biała
Tel.: 33 82 97 590
http://www.zgo.bielsko.pl/