strona główna
  • bip

Azbest

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BESTWINA

Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Bestwina

Nabór wniosków do realizacji w ramach Programu w danym roku kalendarzowym realizowany jest do dnia 28 lutego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w Programie zawarto w Regulaminie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------