Doumentacja pokontrolna RIO w Katowicach z dnia 2015-11-30