strona główna
  • bip

Kontrola zewnętrzna

Treść i postać dokumentów urzędowych w szczególności dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie osób ją przeprowadzających