KADENCJA 2014 - 2018

RADA GMINY BESTWINA

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Borutka Jerzy Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
Furczyk Łukasz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
Greń Łukasz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2015 - korekta
- za rok 2016
Kołodziejczyk Grzegorz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
Maroszek Maria Radna - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Mróz Radosław Radny - początek kadencji 2014-2018 (Wybory uzupełniające) 
- za rok 2016 
Nycz Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
Owczarz Grzegorz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
Pacholska Barbara Radna - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
Pacyga Roman Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2014 - korekta 2
- za rok 2015
- za rok 2016
Pasierbek Marcin Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- zakończenie pełnienia funkcji radnego
Solich Mariusz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
Stanclik Jerzy Przewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Szymański Marek Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
Wodniak - Foksińska Magdalena Radna - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2015 - korekta
- za rok 2016
Wróbel Krzysztof Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Beniowski Artur Wójt Gminy Bestwina - początek kadencji 2014-2018  
- za rok 2014  
- za rok 2015  
- za rok 2016 
Kanik Marcin Zastępca Wójta - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- 2016r. - Ustanie stosunku pracy
Maj Arkadiusz Sekretarz Gminy - Objęcie stanowiska Sekretarza Gminy
- za rok 2015
- za rok 2016
Wojtczak Stanisław Sekretarz Gminy - za rok 2014 
- 2015r. - Ustanie stosunku pracy
Kubik Anita Skarbnik Gminy - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Boboń Grzegorz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Borodziuk Irena Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalista pracy socjalnej - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Bryksa Krystyna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Kal Urszula Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Kaźmierczak Bożena SPZOZ w Bestwinie - Kierownik - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Krywult Jadwiga p.o. dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli - za rok 2015 
- zaprzestanie pełnienia obowiązków dyrektora GZOSIP
Lewczak Teresa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Maj Arkadiusz Gminny Zespoł Obsługi Szkół i Przedszkoli - Dyrektor - za rok 2014 
- rozwiazanie umowy o pracę
Rak Agata Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Smalcerz Urszula Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - Kierownik - za rok 2014 
Szymik Dorota Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Szypka Beata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Tekieli-Herman Danuta Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
Waliczek Wacław Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" - Prezes Zarządu - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016