Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Ważne telefony


Wójt Gminy Bestwina:
 • mgr Artur Beniowski - tel. (32) 2157700, pok.nr 4
Referat Organizacyjny:
 • Sekretarz Urzędu Gminy Bestwina  - Arkadiusz Maj - tel. (32) 2157700, pok nr 2
 • Sekretariat Wójta - Referent - Katarzyna Jabłońska - tel. (32) 2157700, pok. 3
 • Informatyk - Tomasz Kiedroń - tel. (32) 2157705

Referat Służb Technicznych i  Obsługi Techniczno - Gospodarczej:
 • Kierownik Referatu - Mariusz Szlosarczyk, tel. (32) 2157718, pok. nr 6
 • Inspektor d/s Inwestycji i Remontów- Małgorzata Chrobak, tel. (32) 2157706, pok. nr 7
 • Inspektor d/s Zamówień Publicznych - Agata Krywult, tel. (32) 2157707, pok. nr 7
 • Inspektor d/s Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  - Piotr Łyp, tel. (32) 2157707, pok. nr 7
 • Referent - Grzegorz Gajda tel. (32) 2157706, pok. 7 

Urząd Stanu Cywilnego:
 • Kierownik - mgr Artur Beniowski 
 • Zastępca Kierownika - Brygida Jankowska, tel. (32) 2157713, pok. nr 9

Biuro Rady Gminy Bestwina:
 • Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Stanclik 
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Nycz
 • Inspektor - Joanna Grygierzec tel. (32) 2157711, pok. nr 12

Referat Gospodarki i Środowiska:
 • Kierownik Referatu - Alicja Grygierzec, tel. (32) 2157716, pok. nr 13
 • Inspektor - Dominika Młyńska-Lasek, tel. (32) 2157728, pok. nr 13
 • Inspektor - Ewa Kalita, tel. (32) 2157703, pok. nr 13  
 • Inspektor - Adam Wróbel, tel. (32) 2157717, pok. nr 13
 • Referent - Regina Kupczak, tel. (32) 2157727, pok. nr 13

Referat Budżetu i Finansów:
 • Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Anita Kubik, tel. (32) 2157708, pok. nr 17
 • Zastępca Głównego Księgowego - Bożena Żoczek, tel. (32) 2157710, pok. nr 16
 • Inspektor - Ewa Mazur, tel. (32) 2157710, pok. nr 16
 • Inspektor Kasjer - Maria Kuczmarz, tel. (32) 2157722, pok. nr 1
 • Inspektor Księgowa Podatkowa - Łucja Ścibiorek, tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Inspektor d/s Wymiaru Podatków - Katarzyna Witasek, tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Referent - Jacek Hańderek, tel. (32) 21577015, pok. nr 15
 • Inspektor - Bożena Stankiewicz, tel. (32) 2157729, pok. nr 15
 • Główny specjalista - Barbara Boboń, tel. (32) 2157710, pok. nr 15
 • Główny specjalista - Jadwiga Krywult, tel, (32) 2157721, pok. nr 18
 • Inspektor - Ewa Grygierczyk, tel. (32) 2157724, pok. nr 18
 • Inspektor - Bogusława Grygierczyk, tel. (32) 2157724, pok. nr 18

Referat Spraw Obywatelskich:
 • Kierownik Referatu - Brygida Jankowska, tel. (32) 2157713, pok. nr 9
 • Inspektor - Anna Wawszczyk, tel. (32) 2157709, pok. nr 9
 • Referent - Magdalena Gołąb, tel. (32) 2157719, pok. nr 9
 • Referent - Barbara Małysz-Zbijowska, tel. (32) 2157719, pok. nr 9
Referat Sportu i Promocji:
 • Kierownik Referatu - Łukasz Wojsław, tel. (32) 2157726
 • Pomoc administracyjna - Marcin Kraus, tel. (32) 2157726
 • Robotnik gospodarczy - Stanisław Poźniak
 • Robotnik gospodarczy - Jakub Sikora
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień:
 • Bożena Jaromin, tel. 668193540,

Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina

 

Wersja do wydruku