Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Jednostki Organizacyjne    GOK - GMINNY OŚRODEK KULTURY    

ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. (032) 214 13 65
fax (032) 215 75 89
e-mail : kultura_bestwina@wp.pl
www.kultura.bestwina.pl

 
    GOPS - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ    

ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 215 46 37
e-mail : gops@bestwina.pl

 
    GBP - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA    

ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 214 14 09
e-mail : dyrekcja@gbpbestwina.eu
www.gbpbestwina.eu

 
    SPZOZ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ    

ul. Szkolna 6
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 215 71 18
e-mail : spzoz@bestwina.pl

 

Wersja do wydruku