Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Rejestry i archiwa


1
Nazwa :

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11

2
Nazwa :

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11

3
Nazwa :

REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 09

4
Nazwa :

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
URZĘDU GMINY BESTWINA

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny
pok. nr 18
tel. (032) 215 77 05

5
Nazwa :

REJESTR PRZETARGÓW

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Służb Technicznych i obsługi Techniczno - Gospodarczej
pok. nr 7
tel. (032) 215 77 07

6
Nazwa :

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny
pok. nr 3 (Sekretariat)
tel. (032) 215 77 00

7
Nazwa :

REJESTR OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny / Biuro Rady
pok. nr 3 (Sekretariat), pok. nr 12
tel. (032) 215 77 00 lub (032) 215 77 11

8
Nazwa :

REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 15
tel. (032) 215 77 15

9
Nazwa :

REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16
tel. (032) 215 77 10

10
Nazwa :

REJESTR FUNDUSZY CELOWYCH I SPECJALNYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16
tel. (032) 215 77 10

11
Nazwa :

REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 19

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Bielsku-Białej dostępna jest na stronie www.firma.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Aby uzyskać informacje dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane dla
sklepów, należy w wyszukiwarce wpisać kod PKD 47.25.Z, dla gastronomii PKD 56.30.Z.

12
Nazwa :

REJESTR INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 09

13
Nazwa :

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Gospodarki i Środowiska
pok. nr 1
tel. (032) 215 77 04

Dostępny również: TUTAJ

14
Nazwa :

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BESTWINA

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny
pok. nr 2
tel. (032) 215 77 00

POBIERZ

 

Wersja do wydruku