Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Informacje o udzielonych ulgach podatkowych


:: ULGI PODATKOWE ::

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 133 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 1.4 [MB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 967 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 814 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 211 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 560 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 566 [kB]
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 594 [kB]

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 400 [kB]

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2007 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 594 [kB]

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2006 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 568 [kB]

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2005 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 560 [kB]

 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2004 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożeń spłaty na raty.

  - Dokument PDF - rozmiar 423 [kB]

 

Wersja do wydruku