Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Ochrona Środowiska


     :: OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE BESTWINA ::    


 


GOSPODARKA ODPADAMI

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bestwina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Agencja Komunalna Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 2111247
  www.agencjakomunalna.brzeszcze.pl

 2. Firma Usługowa Eko-Trans, Leszek Koczur
  ul. Brzozowa 1
  43-512 Bestwina
  tel. 0604180381

 3. ZUHP "KOM-GAZ" Sp. z o.o.
  ul. Legionów 85
  43-502 Czechowice-Dziedzice
  tel. (32) 2153101

 4. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.
  ul. Gazownicza 38
  43-300 Bielsko-Biała
  tel. (33) 4992000
  www.sita.bielsko.pl

 5. "REZBUD" PUH Eugeniusz Rezik
  ul. Janowicka 75
  43-512 Janowice
  tel. (32) 2157474
  www.rezbud.com.pl

 6. Transport Drogowy i Sanitarny Trans-Eko Krzysztof Szapert
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Kosynierów 30
  tel. (33) 8229739

 7. REMONDIS Sp. z o.o.
  Oddział Sosnowiec
  ul. Baczyńskiego 11
  41-203 Sosnowiec
  tel. (32) 2938062

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 

Więcej informacji na temat terminów odbioru  i odpłatności za wywóz odpadów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z powyższymi firmami.


 REJEST DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

>>> REJESTR <<<   


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Wójt Gminy Bestwina informuje, że na mocy podpisanego porozumienia z Firmą "Polbud" Spółka z o.o. , mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzęt AGD) w punkcie magazynowym Firmy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Górniczej 15 w każdy dzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. tel. (32) 2141799

 

Wersja do wydruku