Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Ochrona Środowiska


     :: OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE BESTWINA ::    PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNEJ STAWKI OPŁATY PONOSZONEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA, ZA USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.


 


GOSPODARKA ODPADAMI

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Bestwina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 1. Agencja Komunalna Brzeszcze Sp. z o.o.
  ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
  Tel. 322111247
 2. EKO-TRANS Firma Usługowa Koczur Leszek
  ul. Górska 60, 43-512 Janowice
  Tel. 604180381
 3. KERIMBUD Zakład Usług Ogólnobudowlanych
  biuro ul. Narutowicza 79/213, Czechowice-Dziedzice
  Tel. 604976454
 4. Marek Gębora
  ul. Doliny Miętusiej 27/61, 43-316 Bielsko-Biała
  Tel. 338187739, 602346601
 5. PHU Operatus Marian Krajewski
  ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 338168482
 6. Remondis Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec
  ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec
  Tel. 322938062
 7. REZBUD A.Rezik J.Rezik s.c.
  ul. Plebańska 21, 43-512 Bestwina
  Tel. 322157474
 8. SUEZ Bielsko-Biała S.A.
  ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 334992016
 9. Transport Drogowy i Sanitarny Trans-Eko Krzysztof Szapert
  ul. Kosynierów 30, 43-300 Bielsko-Biała
  Tel. 338229739
 10. WC Serwis Śląsk sp. z o.o.
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  Tel. 322784531

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników - 

Więcej informacji na temat terminów odbioru  i odpłatności za wywóz odpadów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z powyższymi firmami.


 REJEST DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

>>> REJESTR <<<   


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Wójt Gminy Bestwina informuje, że na mocy podpisanego porozumienia z Firmą "Polbud" Spółka z o.o. , mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym sprzęt AGD) w punkcie magazynowym Firmy w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Górniczej 15 w każdy dzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. tel. (32) 2141799

 

Wersja do wydruku