Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Oferty pracy


ZARZĄDZENIE NR 104/2015
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 18 listopada 2015r.


Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bestwina

Załączniki do regulaminu naboru


.: 2017-11-20

Oferta pracy - Referent - Referat Budżetu i Finansów

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2017-11-14

Oferta pracy - Pomoc administracyjna - umowa zlecenie

>>> Treść Ogłoszenia <<<


   ARCHIWUM   

.: 2017-08-25

Oferta pracy - Inspektor ds. świadczeń

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-07-10


Oferta pracy - Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Skoczowie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

Oferta pracy - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Harbutowicach

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2017-05-16

Oferta pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-02-22

Oferta pracy - Konserwator ZSP Bestwina

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2017-01-05

Oferta pracy - Sekretarz Szkoły ZSP Kaniów

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-12-08

Oferta pracy - Inspektor ds. profilaktyki i uzależnień

>>> Informacja <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-11-28

Oferta pracy - Kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-11-28

Oferta pracy - Referent w Referacie Służb Technicznych Urzędu Gminy w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<

>>> Wyniki naboru <<<

.: 2016-10-14

Oferta pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bestwinie - sekretariat

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-08-23

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-06-10

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie

>>> Rozstrzygnięcie Konkursu <<<

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2016-06-10

Oferta pracy - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince

>>> Unieważnienie Konkursu <<<

>>> Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej<<<

>>> Treść Ogłoszenia<<<


.: 2016-05-09

Oferta pracy - Referent - Urząd Gminy Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<


 .: 2016-02-15

Oferta pracy - Animator w ramach projektu - "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie

>>> Treść Ogłoszenia <<<


.: 2015-11-23

Oferta pracy - Sekretarz Gminy - Urząd Gminy Bestwina

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Bestwina. <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2015-08-11

Oferta pracy - Pomoc kuchenna - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2014-04-15

Oferta pracy - Konserwator - Zespół Szkolno-Przedszkolny Bestwinka

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Treść Ogłoszenia <<<

.: 2014-01-31

Oferta pracy - Animator Orlik Bestwina

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Ogłoszenie - Animator Orlika - Bestwina <<<

>>> Załącznik Nr 2 - Program planowanych działań "Animatora" <<<

.: 2013-10-14

Oferta pracy - Konserwator w ZSP w Kaniowie

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2013-07-17

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2013-06-10

Konkurs na stanowisko Dyrektora ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Ogłoszenie uchylono Zarządzeniem Wójta Nr 61/2013 z dnia 17.07.2013r.

.: 2013-03-08

Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Bestwinie

>>> Wyniki konkursu <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<


:: Archiwum ::

.: 2013-02-04

Oferta pracy - Dozorca obiektu sportowego - ogrodnik

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2012-11-07

Oferta pracy - Opiekun sali sportowej - Kaniów

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista Kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2012-12-19

Oferta pracy - Asystent rodziny

>>> Wyniki naboru <<<

>>> Lista kandydatów <<<

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2011-05-17

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W BESTWINCE

>>> Treść ogłoszenia <<<

Oferta pracy - KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

>>> Treść ogłoszenia <<<

.: 2010-01-13

Oferta pracy - wolne stanowisko: Bibliotekarz

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 197[kB]

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 166[kB]

.: 2009-10-30

Oferta pracy - wolne stanowisko: referent szkoły w wymiarze pełny etat

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 34[kB]

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 41[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 33[kB]

.: 2009-04-16

Oferta pracy - wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny w wymiarze pełny etat.

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 46[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 17[kB]

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 67[kB]

.: 2009-01-19

Oferta pracy - wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. gospodarki gruntami w Referacie Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 81[kB]

- Unieważnienie konkursu -  dokument PDF - rozmiar 49[kB]

.: 2008-05-05

Oferta pracy - Księgowy ds. rozliczeń projektów unijnych

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 51[kB]

- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 231[kB]

- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 203[kB]

.: 2007-12-20

Oferta pracy - Pracownik Socjalny

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 26[kB]
- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 186[kB]
- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 46[kB]

.: 2007-12-06

Oferta pracy - Sekretarz szkoły

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 50[kB]
- Wyniki naboru -  dokument PDF - rozmiar 42[kB]

 .: 2007-05-14

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Bestwinie

- Treść ogłoszenia -  dokument PDF - rozmiar 91[kB]
- Lista kandydatów -  dokument PDF - rozmiar 45[kB]
- Wynik naboru -  dokument PDF - rozmiar 48[kB]


 

Wersja do wydruku