Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Bezpłatna pomoc prawnaZ początkiem roku swoją pracę rozpoczynają punkty bezpłatnej pomocy prawnej w całej Polsce.

Darmowa pomoc prawna, ale udzielana tylko na etapie przedsądowym, przeznaczona jest dla młodzieży do 26 roku, osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorów po ukończeniu 65 roku życia, osób fizycznych, które w okresie roku poprzedzającego korzystały ze świadczenia z pomocy społecznej, zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, kombatantom oraz kobiety w ciąży.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Bestwina czynny będzie dwa dni w tygodniu:

Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, poniedziałek: 9.00 - 13.00, środa: 11.30 - 15.30.


 

Wersja do wydruku