Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

MAJĄTEK PUBLICZNY


MAJĄTEK PUBLICZNY GMINY BESTWINA

 • Stan na 31.12.2016r

  754 [kB]  
  1.0 [MB]  
 • Stan na 31.12.2015r

  787 [kB]  
  974 [kB]  
 • Stan na 31.12.2014r

  840 [kB]  
  1.0 [MB]  
 • Stan na 31.12.2013r

  830 [kB]  
  1.2 [MB]  
 • Stan na 31.12.2012r

  507 [kB]  
  1.1 [MB]  
 • Stan na 31.12.2011r

  659 [kB]  
  255 [kB]  
 • Stan na 31.12.2010r

  650 [kB]  
  197 [kB]  
 • Stan na 15.11.2009r

  64 [kB]  
  100 [kB]  
 • Stan na 15.11.2008r

  60 [kB]  
  93 [kB]  
 • Stan na 15.11.2007r

  41 [kB]  
  77 [kB]  
 • Stan na 15.11.2006r

  41 [kB]  
  77 [kB]  
 • Stan na 15.11.2005r

  41 [kB]  
  77 [kB]  
 • Stan na 15.11.2004r

  37 [kB]  
  66 [kB]  

 

Wersja do wydruku