Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Sprawozdania budżetowe   Rok 2015   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS

     Rok 2014   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS

     Rok 2013   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • RB-NDS Korekta 1
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

      Rok 2012   

 • RB-27S Korekta 1
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-Z Korekta 1
 • RB-NDS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

     Rok 2011   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

     Rok 2010   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

     Rok 2009   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • RB-PDP
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

     Rok 2008   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

     Rok 2007   

 • RB-27S
 • RB-28S
 • RB-N
 • RB-Z
 • RB-NDS
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
 •  

  Wersja do wydruku