Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Zarządzanie KryzysoweINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ \ CZŁONEK GMINNEGO ZASPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Pani Halina Grygierzec

Telefon alarmowy:  691769480ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach

  

W związku z trwającym okresem grzewczym i licznymi przypadkami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) na terenie naszego województwa, Wójt Gminy ostrzega przed tym zagrożeniem i zachęca do zapoznania się z załączoną ulotką informacyjną. Jednocześnie informuję, że Komenta Główna Straży Pożarnej prowadzi akcję informacyjną "NIE dla czadu", z szczegółami której można zapoznać się na stronie internetowej

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626.


>>> ULOTKA INFORMACYJNA <<<W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przypominamy o obowiązku usuwania śniegu z dachów przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych.

Stosowne komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, znajdują się na stronie:

www.gunb.gov.pl/

 

Wersja do wydruku