Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Komisje Rady Gminy Bestwina

Aktualny skład Komisji Rady Gminy Bestwina


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)Maria Maroszek - Przewodnicząca
2.)Stanisław Nycz - Członek
3.)Barbara Pacholska - Członek
4.)Marek Szymański - Członek
5.)Radosław Mróz - Członek
6.)Magdalena Wodniak-Foksińska - Członek


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)Magdalena Wodniak-Foksińska - Przewodnicząca
2.)Stanisław Nycz - Członek
3.)Grzegorz Owczarz - Członek
4.)Jerzy Stanclik - Członek
5.)Radosław Mróz - Członek
6.)Mariusz Solich - Członek
7.)Krzysztof Wróbel - Członek


KOMISJA REWIZYJNA
1.)Łukasz Furczyk - Przewodniczący
2.)Jerzy Borutka - Członek
3.)Łukasz Greń - Członek
4.)Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
5.)Maria Maroszek - Członek
6.)Barbara Pacholska - Członek
7.)Roman Pacyga - Członek


KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)Grzegorz Owczarz - Przewodniczący
2.)Jerzy Borutka - Członek
3.)Łukasz Furczyk - Członek
4.)Łukasz Greń - Członek
5.)Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
6.)Roman Pacyga - Członek
7.)Mariusz Solich - Członek
8.)Jerzy Stanclik - Członek
9.)Marek Szymański - Członek
10.)Krzysztof Wróbel - Członek