Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  691946
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.47 % | 196983
Strona główna
27.8 % | 192366
Podstawowe informacje
4.44 % | 30754
Wójt Gminy
3.93 % | 27166
Pozostałe informacje
3.91 % | 27033
Statystyki
3.78 % | 26147
Rada Gminy
3.77 % | 26054
Wyszukiwarka
3.72 % | 25757
Rejestr zmian
3.63 % | 25139
Instrukcja korzystania z BIP
3.58 % | 24781
Redakcja
3.53 % | 24411
Komisje
3.52 % | 24386
Zastępca Wójta
2.06 % | 14231
Oświadczenia majątkowe
1.49 % | 10308
1.05 % | 7252
Podatki
0.74 % | 5105
Uchwały
0.58 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1