Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  659768
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
29.01 % | 191415
Strona główna
25.77 % | 170028
Podstawowe informacje
4.56 % | 30095
Wójt Gminy
4.05 % | 26741
Pozostałe informacje
4.04 % | 26622
Statystyki
3.91 % | 25799
Rada Gminy
3.89 % | 25670
Wyszukiwarka
3.85 % | 25371
Rejestr zmian
3.76 % | 24782
Instrukcja korzystania z BIP
3.7 % | 24411
Redakcja
3.66 % | 24126
Komisje
3.64 % | 24047
Zastępca Wójta
2.15 % | 14166
Oświadczenia majątkowe
1.54 % | 10181
1.08 % | 7136
Podatki
0.77 % | 5105
Uchwały
0.61 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1