Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  654320
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
29.1 % | 190395
Strona główna
25.42 % | 166322
Podstawowe informacje
4.58 % | 29987
Wójt Gminy
4.08 % | 26667
Pozostałe informacje
4.06 % | 26560
Statystyki
3.93 % | 25745
Rada Gminy
3.91 % | 25599
Wyszukiwarka
3.87 % | 25304
Rejestr zmian
3.78 % | 24728
Instrukcja korzystania z BIP
3.72 % | 24326
Redakcja
3.68 % | 24089
Komisje
3.67 % | 23998
Zastępca Wójta
2.16 % | 14146
Oświadczenia majątkowe
1.55 % | 10162
1.09 % | 7114
Podatki
0.78 % | 5105
Uchwały
0.62 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1