Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  677196
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.69 % | 194262
Strona główna
26.95 % | 182535
Podstawowe informacje
4.49 % | 30427
Wójt Gminy
3.98 % | 26947
Pozostałe informacje
3.96 % | 26816
Statystyki
3.84 % | 25979
Rada Gminy
3.82 % | 25849
Wyszukiwarka
3.78 % | 25565
Rejestr zmian
3.68 % | 24945
Instrukcja korzystania z BIP
3.63 % | 24577
Redakcja
3.58 % | 24266
Komisje
3.58 % | 24210
Zastępca Wójta
2.1 % | 14205
Oświadczenia majątkowe
1.51 % | 10237
1.06 % | 7198
Podatki
0.75 % | 5105
Uchwały
0.6 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1