Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  668850
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.84 % | 192906
Strona główna
26.38 % | 176467
Podstawowe informacje
4.53 % | 30307
Wójt Gminy
4.01 % | 26838
Pozostałe informacje
4 % | 26728
Statystyki
3.87 % | 25896
Rada Gminy
3.85 % | 25763
Wyszukiwarka
3.81 % | 25485
Rejestr zmian
3.72 % | 24873
Instrukcja korzystania z BIP
3.66 % | 24505
Redakcja
3.62 % | 24207
Komisje
3.61 % | 24130
Zastępca Wójta
2.12 % | 14187
Oświadczenia majątkowe
1.53 % | 10212
1.07 % | 7168
Podatki
0.76 % | 5105
Uchwały
0.6 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1