Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  683863
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.56 % | 195315
Strona główna
27.36 % | 187075
Podstawowe informacje
4.47 % | 30592
Wójt Gminy
3.96 % | 27050
Pozostałe informacje
3.94 % | 26935
Statystyki
3.81 % | 26054
Rada Gminy
3.79 % | 25941
Wyszukiwarka
3.75 % | 25652
Rejestr zmian
3.66 % | 25046
Instrukcja korzystania z BIP
3.61 % | 24685
Redakcja
3.56 % | 24342
Komisje
3.55 % | 24291
Zastępca Wójta
2.08 % | 14219
Oświadczenia majątkowe
1.5 % | 10264
1.06 % | 7224
Podatki
0.75 % | 5105
Uchwały
0.59 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1