Projektowane miejscowe plany zagospodarowania

UWAGA
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

W okresie od 5 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, pomysłów i zastrzeżeń, które wykorzystane będą w dalszych pracach projektowych.

W koncepcją można zapoznać się w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Bestwina w sali obrad w dniach:

Poniedziałek  9:00 - 16:30
Wtorek
 9:00 - 15:00
Środa 9:00 - 15:00
Czwartek 9:00 - 15:00
Piątek 9:00 - 13:30

Zapraszamy również na warsztaty otwarte z projektantem koncepcji planu w dniach:

Czwartek 8.11.2018 r. 15:00 – 17:00
Czwartek 15.11.2018 r. 15:00 – 17:00

Koncepcja projektu planu dostępna jest również w wersji elektronicznej:

Opinie, pomysły, spostrzeżenia na temat przedmiotowej koncepcji w formie elektronicznej można przekazać:

Instrukcja składania uwag

UWAGA !

Zamieszczanie nowych tematów na forum wymaga zalogowania
Posty nie związane z prezentowaną koncepcją projektu planu nie będę publikowane.

PROJEKTOWANE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów
HARMONOGRAM PRAC PLANISTYCZNYCH*

 

*Aktualizacja 30.10.2018 r.

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury.

Ciekawostka:

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest:

  • ok. 29 % powierzchni gmin w Polsce
  • ok. 62 % powierzchni gmin w województwie śląskim
  • 100% powierzchni gminy Bestwina