Projektowane miejscowe plany zagospodarowania

CZYM JEST MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jako taki zawiera ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części tekstowej i z części graficznej. Tekst planu to uchwała Rady Gminy natomiast rysunek planu to załącznik graficzny do tej uchwały. Plan miejscowy ustala m.in. przeznaczenie terenu pod określone funkcje, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy, a także warunki obsługi w zakresie infrastruktury.

Ciekawostka:

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokryte jest:

  • ok. 29 % powierzchni gmin w Polsce
  • ok. 62 % powierzchni gmin w województwie śląskim
  • 100% powierzchni gminy Bestwina