Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

      ADRES    

ul. Młyńska KANIÓW, - obok siedziby KOMBEST

     GODZINY OTWARCIA    

 • W okresie od 1 lipca do 31 października

w dniach: środa, piątek, sobota w godz. 10:00 - 18:00  

 • W okresie od 2 listopada 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

piątek (z wyjątkiem Wielkiego Piątku) w godzinach od 10:00 do 16:00

sobota w godzinach od 10:00 do 14:00

 • W okesie od 02 maja do 31 października 2017r.

w dniach: środa, piątek, sobota w godzinach od 10:00 do 18:00,

 • W terminie od 2 listopada 2017r. do 28 lutego 2018r.

piątek w godzinach od 10:00 do 16:00 
sobota w godzinach od 10:00 do 14:00

 

       CO DOSTARCZAĆ     

ODBIERANE SĄ WYŁĄCZNIE WYSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW:

 • chemikalia,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości
 • gruz ceglany i betonowy,  pochodzący z prowadzenia drobnych robót wykonywanych własnymi siłami przez właściciela nieruchomości
 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • popiół