Kompostowniki

"KOMPOSTUJESZ - ZYSKUJESZ"!

OD 2 SYCZNIA 2017r. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA BEZPŁATNE UŻYCZENIE KOMPOSTOWNIKA.
WNIOSEK MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 STYCZNIA 2017r. W POK. NR 1 URZĘDU GMINY BESTWINA.

Wniosek na użyczenie kompostownika może złożyć właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca lub dzierżawca, zarządca lub osoba w inny sposób władająca nieruchomością, położoną na terenie gminy Bestwina, na której zamieszkują mieszkańcy, spełniający(a) następujące warunki:

  • posiada nieruchomość pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • wytwarza na nieruchomości odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień złożenia wniosku nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bestwina.

Informacje pok. nr 1 UG lub telefonicznie 32/ 215 77 25.